Roztroušená skleróza

    Roztroušená skleróza (RS). Nepředvídatelné a nejčastěji neúrazové onemocnění centrálního nervového systému. Postihuje kolem dvou milionů lidí na celém světě. V České republice je s diagnózou roztroušená skleróza více než 14 tisíc pacientů. 

    RS - nemoc, která přepadá lidi v aktivním věku. Převážně ženy, většinou kolem 30.roku života. Nemoc, u které se nedá říct, jak bude vypadat její vývoj, průběh, závěr. Nemocní s roztroušenou sklerózou mohou mít potíže se zrakem, čitím, pohyblivostí, inkontinencí, pociťují únavu. Typický nemocný vlastně neexistuje. U někoho se nemoc zhoršuje tak, že postupně přestává chodit, jiný trpí prudkými záchvaty (ataky) choroby, které se střídají s klidnějším průběhem. Nervový systém nemocných zůstává nevratně poškozen a dochází tak k trvalému poškození, které je charakteristické částečnou nebo celkovou invaliditou. 

    V současné době neexistuje žádný prostředek na vyléčení roztroušené sklerózy. Cílem současné komplexní léčby je snížit aktivitu choroby, ulevit od potíží a upravovat nemocnost, která je s tímto onemocněním spojená. Léky první volby (DMD, interferony beta, glatirameracetát) jsou schopny ovlivnit přirozený průběh relabují RS, snížit počet atak, jejich tíži a u řady pacientů i progresi nemoci. Čím dříve je léčba zavedena, tím větší je její schopnost zabránit nárůstu definitivního poškození nervového systému. Rovněž vyšší dávky a frekvence podávání interferonu beta jsou spojeny se zvýšením úspěšnosti léčby při tomto vysoce invalidizujícím onemocnění. Zpomalením progrese invalidity, snížením počtu a závažnosti atak choroby zůstává zachována kvalita života pacientů s RS i jejich blízkých.