Rozbor roztoušené sklerózy

Rozbor RS

22.12.2008 14:51
  Rozbor roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza je onemocnění, postihující mnohočetnými ložisky bílou hmotu centrálního nervového systému (CNS), tedy mozku a míchy. Bílá hmota je...